28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Realizace a montáž technologie MaR

Instalujeme systémy měření a regulace zejména pro technologie vytápění, chlazení, vzduchotechniky a řízení spotřeby všech druhů energií. Propojíme systém MaR s ostatními systémy a tím zajišťujeme komplexní řízení technologických procesů budov a zařízení.


Zabýváme se odbornou konzultací a poradenstvím.

Měření a regulace tvoří v komplexu poměrně složitou problematiku, která je ovlivněna specialitami používaných technologií a navíc probíhá v tomto oboru velká inovace a častá obměna používaných komponent. Jsme připraveni poskytnout odborné konzultace a navrhnout optimální řešení i dodatečně v průběhu instalace systému k jeho optimálnímu nastavení.

 

Zajistíme studie řešení problému.

Vždy je kladen důraz na funkčnost a spolehlivost instalovaného systému. Proto pokud v průběhu instalace systému narazíme na problém, který se projevuje okamžitě nebo může vyvstat až časem, jsme schopní zpracovat studie ve spolupráci s externími specialisty řešící danou problematiku a to zpravidla v několika variantách lišících se podle požadavků zákazníka rozsahem, možnostmi a v neposlední řadě též finanční náročností.

 realizace (Velký obrázek)


Vytváříme kvalitní programové vybavení k řízení systému.

Mikroprocesorové řídicí systémy, především decentralizované s distribuovanou inteligencí a díky své vysoké spolehlivosti zcela ovládly jak oblast přímého řízení a regulace technologie, tak oblast monitorování a dálkové komunikace. Na tvorbu programového vybavení těchto systémů je v naší společnosti kladen mimořádný důraz. Odborní programátoři znalí řízení technologie zpracovávají programové vybavení na podkladě technického řešení obsaženého v projektu za neustálého dialogu se zákazníkem. Variabilita programových nástrojů umožňuje přitom prakticky kdykoliv provést změny dle požadavků zákazníka.


Dodáváme systémy, komponenty, přístroje a ostatní materiály vysoké kvality.

Hlavním partnerem pro dodávky měřící a regulační techniky se na základě našich zkušeností stala firma Honeywell, která dlouhodobě splňuje technická i kvalitativní kritéria svých produktů a při vyvíjení nových aplikací je vždy o krok před konkurencí. Současně však spolupracujeme i s dalšími předními světovými a tuzemskými dodavateli jako jsou ABB, Amit, Belimo, BTR, Centraline, Comet system, Danfoss, Domat, ESBE, Johnson Controls, Saia, Sauter, Siemens, Toshiba, Vacon a dalších.


Optimalizujeme postup provádění prací a dodávek - řízené montáže.

Systematické řízení montáží v koordinaci s dodávkami umožňuje optimalizovat postup prováděných prací a eliminovat rušivé vlivy jako skluzy předchozích dodavatelů, vliv počasí jakož i pružně reagovat na aktuální přání a požadavky zákazníka - možnosti odstávek, přerušení výroby apod.


Vytváříme grafické dispečerské centrály.

S ohledem na rozsah a množství provozovaných technologií nasazujeme centrální systém řízení a sledování technologických procesů s využitím grafické centrály SymmetrE a EBI dodávané firmou Honeywell. Tento řídící a informační systém je určený k optimalizaci využití energií a řízení technických zařízení v objektech všeho druhu.


Zprovoznění a seřízení systému.

Závěrečná fáze realizace díla spočívá v prověření funkčnosti a kontrole všech mechanických i elektrických částí dodané technologie a dodaných systémů. Po nahrání programového vybavení jsou postupně najížděny našimi techniky jednotlivé technologické celky a jsou prověřovány jednotlivé okruhy a subsystémy. Zprovoznění je zakončeno sérií komplexních zkoušek na prověření celého díla.

 

 

V jakých odvětvích realizujeme projekty MaR

Realizujeme projekty v různých odvětvích - od rodinných domů, přes velké komerční objekty až po centrálního zdroje vytápění měst.

 

       

Administrativní budovy

 • úřady, soudy
 • kancelářské komplexy
 • softwarová centra

 

Nemocnice

 • operační sály
 • lůžková oddělení, novorozenci   
 • medicinální plyny

 

Ubytovací zařízení

 • luxusní hotely
 • penziony
 • lázeňské objekty

 

Komerční objekty

 • velká nákupní centra
 • jednotlivé prodejny
 • bankovní ústavy

 

Výroba tepla

 • velké plynové kotelny
 • velké uhelné kotelny
 • kotelny bytových domů

 

                     

Bytové a rodinné domy

 • centrální i individuální vytápění a větrání
 • ovládání prostor sauny, posilovny, bazénu
 • řízení zabezpečení objektu

 

Průmysl a výroba

 • výrobny laboratorní přístrojové techniky
 • výrobny balících linek
 • výrobny plastových oken

 

Sportovní zařízení

 • sportovní haly, kurty, posilovny
 • zimní stadiony, curlingové haly
 • aquaparky, bazény, sauny

 

Školy a sociální služby

 • mateřské školky a školy
 • domovy důchodců
 • vysoké školy a vědecká pracoviště

 

Výzkumná zařízení

 • výzkumné laboratoře
 • sklady vysoce hořlavého materiálu
 • úložiště nebezpečného chemického odpadu

 

Realizované zakázky