28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Reference v odvětví: "Administrativní budovy"

V administrativních budovách zajišťujeme vytápění, chlazení, větrání a individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech tak, aby bylo dosaženo optimálních podmínek pro práci a zvyšování výkonu jednotlivých pracovníků. Přestože jde o kancelářské budovy, je třeba věnovat i dalším prostorám, jako jsou kuchyňky či jídelny, které se v administrativních budovách vyskytují stále častěji.  Zvláštním bodem jsou pak ještě serverovny, kde je třeba zajistit optimální výkon chlazení s ohledem na zatížení serveru.

 

  • vzduchotechniky, vytápění, chlazení
  • individuální řízení jednotlivých prostor
  • chlazení serverovny dle zatížení serveru
  • odvětrávání doplňkový prostor (kuchyňka)
  • sběr informací z měřičů energií
  • centrální dispečink budovy

 

Ostatní reference

Podívejte se na přehled dalších zajímavých projektů, které jsme v daném odvětví realizovali.