28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Zásady naší práce

Ve své práci se snažíme dodržovat několik zásad, díky kterým se dostáváme dál:

 • Věnujeme dostatek času předprojekční přípravě
 • Dbáme na specifika každé zakázky
 • Každý jednotlivý úkol je vždy pečlivě připraven
 • Máme nastavený spolehlivý systém kontrol práce
 • Dodržujeme termíny a další podmínky zakázky

Kvalitní technologie

Na základě vlastních zkušeností se spoléháme na ověřenou kvalitu. Pracujeme s technikou od nejlepších dodavatelů. Hlavním partnerem pro dodávky měřící a regulační techniky se proto stala firma Honeywell.

Současně však spolupracujeme i s dalšími předními světovými a tuzemskými dodavateli.

 • Honeywell
 • Amit
 • Belimo
 • BTR
 • Centraline
 • Comet system
 • Domat
 • Sauter
 • Siemens
 • a další...

 

Více o měřící a regulační technice, kterou využíváme, dodáváme a servisujeme, se dozvíte na stránce Technologie.

 

Zajímavé reference

Pokud si chcete být jisti kvalitou námi dodávaných služeb, prohlédněte si naše reference podle odvětví, ve kterých působíme.

Můžete využít možnost dohledání nejbližších referencí ve Vašem okolí nebo od Vámi zvoleného bodu na mapě.

 

Co mají zahrnovat kvalitní služby MaR

Realizace zakázek měření a regulace lze rozdělit do několika fází. Kvalitu služeb MaR lze posoudit i na základě času věnovaného jednotlivým fázím realizace. Z vlastní zkušenosti ze stovek zakázek, které jsme řešili od začátku od studie a těch, ke kterým jsme byli povoláni k dořešení problémů, které původní dodavatel zanedbal, Vám povíme, na co si dát v jednotlivých fázích pozor.

 kvalita (Velký obrázek)


Konzultace a poradenství

Měření a regulace tvoří v komplexu poměrně složitou problematiku, která je ovlivněna specialitami používaných technologií a navíc probíhá v tomto oboru velká inovace a častá obměna používaných komponentů. Naši pracovníci, kteří tyto trendy nepřetržitě sledují, jsou připraveni Vám poskytnout odborné konzultace a navrhnout optimální řešení daného problému s návazností na ovládané technologie. Hlavním hlediskem je seriozní vyřešení problému a splnění maximálního počtu požadavků zákazníka.

 

Studie

Studie zpracovávané našimi pracovníky ve spolupráci s externími specialisty a partnerských technologických firem řeší danou problematiku zpravidla v několika variantách lišících se podle požadavků zákazníka rozsahem, možnostmi a v neposlední řadě též finanční náročností i s návrhem financování daného projektu. Vždy je kladen důraz na funkčnost a spolehlivost nabízených řešení.

 

Projekce

Projektová dokumentace je zpracována do nejmenších detailů tak, aby bylo možno provést efektivně montáž a oživení celého zařízení včetně technologie. Součástí projektů  je i zakreslení výsledného stavu provedeného díla. Projektová dokumentace je zásadně zpracovávána pomocí systémů CAD.

 

Programové vybavení

Mikroprocesorové řidicí systémy, především decentralizované s distribuovanou inteligencí a díky své vysoké spolehlivosti zcela ovládly jak oblast přímého řízení a regulace technologie, tak oblast monitorování a dálkové komunikace. Na tvorbu programového vybavení těchto systémů je v naší společnosti kladen mimořádný důraz.
Odborní programátoři, znalí řízení technologie, zpracovávají programové vybavení na podkladě technického řešení obsaženého v projektu za neustálého dialogu se zákazníkem. Variabilita programových nástrojů umožňuje přitom prakticky kdykoliv provést změny dle požadavků zákazníka.

 

Dodávky

Na základě dlouhodobých zkušeností dodává naše společnost systémy, komponenty a ostatní materiály vysoké kvality od firmy Honeywell, eventuelně od následujících výrobců, jako jsou např. Sauter, Landis Staefa, Johnson Controls, JUMO, ZPA, Senzit, Belimo, Yokogawa, Schrack, LDM…

 

Montáže

Systematické řízení montáží v koordinaci s dodávkami umožňuje optimalizovat postup prováděných prací a eliminovat rušivé vlivy jako skluzy předchozích dodavatelů, vliv počasí jakož i pružně reagovat na aktuální přání a požadavky zákazníka - možnosti odstávek, přerušení výroby apod.

 

postup (Velký obrázek) 


Grafické dispečerské centrály

S ohledem na rozsah a množství provozovaných technologií nasazujeme centrální systém řízení a sledování technologických procesů s využitím grafické centrály XBS dodávané firmou Honeywell. Tento řídicí a informační systém je určený k optimalizaci využití energií a řízení technických zařízení v objektech všeho druhu.

Aplikací dispečerského systému řízení technologií a tepelných zdrojů jsou sledovány tyto hlavní cíle:

 • zajistit požadovaný provoz připojených technologií
 • snížit náklady na spotřebu energie při zajištění požadovaných parametrů prostředí
 • snížit náklady na údržbu nasazením spolehlivého zařízení a úsporných programů
 • snížit nároky na množství pracovních sil eventuelně na jejich zatížení
 • zajistit předepsané hodnoty a dodržování provozních předpisů
 • zajistit neustálou kontrolu připojených technologií, zvýšit úroveň a rychlost informovanosti obsluhy s možností následných zásahů
 • zajistit pravidelné vyhodnocování technických stavů a periodickou údržbu
 • zabezpečit pravidelné vyhodnocování všech potřebných provozních informací

 

Zprovoznění a seřízení

Závěrečná fáze realizace díla spočívá v prověření funkčnosti a kontrole všech mechanických  i elektrických částí dodané technologie a dodaných systémů. Po nahrání programového vybavení jsou postupně najížděny našimi techniky jednotlivé technologické celky a jsou prověřovány jednotlivé okruhy a subsystémy. Zprovoznění je zakončeno sérií komplexních zkoušek na prověření celého díla.

 

Servis

Praxí prověřená vysoká spolehlivost naší společností dodávaných systémů a komponentů nám umožňuje rozsáhlé služby zákazníkům v oblasti záruk a servisu.
Naši servisní pracovníci realizují preventivní a periodické prohlídky, periodickou údržbu, seřizování nejen systémů měření a regulace, ale také celé technologie.
Velkou pozornost věnujeme provozování tepelných zdrojů. Tato činnost je založena zejména na dálkovém přenosu informací z tepelného zdroje do dispečerského centra vybaveného osobním počítačem (přenos po telefonních linkách, rádiové spojení atd.).

 

Certifikát systému jakosti ISO 9001

Expanze našich aktivit a snaha zlepšit naše služby si vynutila i změny v systému řízení společnosti a jednotlivých zakázek. Tato snaha se projevila již v roce 2001, kdy jsme prokázali schopnost trvale poskytovat služby v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků a zvyšovat spokojenost zákazníka, a získali jsme tak certifikát systému jakosti ČSN EN ISO 9001:2001.

 

I přes zvyšující se nároky na certifikaci jsme díky kvalitě naší práce v každém dalším roce tento certifikát obhájili. Stále se zlepšující systém řízení nám navíc umožňuje se nad jednotlivými procesy zamýšlet a hledat možnosti, jak maximálně zvýšit jejich efektivitu a účinnost.

Certifikát systému jakosti ISO 9001
Typ souboru: Dokument PDF, velikost souboru: 36 kB, stáhnout
Certifikát systému jakosti ISO 9001