28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Reference v odvětví: "Hotely a ubytovací zařízení"

V Hotelích a  jiných ubytovacích zařízeních řešíme v podstatě obvykle podobné požadavky jako v Administrativních budovách, jen s větším důrazem na přesnost. Zajišťujeme vytápění, chlazení, větrání a individuální řízení teplot v jednotlivých místnostech objektu tak, aby bylo dosaženo optimálních podmínek pro ubytované za odpovídající náklady na provoz a energie. Jelikož jde současně o komerční objekty, snažíme se zajistit, aby nedocházelo ke zbytečným ztrátám energie, např. zjišťujeme otevření oken v jednotlivých místnostech a na základě toho zde řídíme vytápění nebo chlazení. I v hotelích musíme řešit prostory náročně na regulaci jako třeba hotelová kuchyň a restaurace.

  •  individuální řízení pokojů
  •  úspora nákladů zohledněním okolních vlivů
  •  odvětrávání hotelové kuchyně
  •  ovládání prostor v důsledku nebezpečí
  •  centrální dispečink budovy
  •  zabezpečení objektu

 

Ostatní reference

Podívejte se na přehled dalších zajímavých projektů, které jsme v daném odvětví realizovali.