28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

CTZ Uherské Hradiště

Specifikem této zakázky je řízení celého spalovacího procesu pěti uhelných kotlů, řízení výroby a distribuce páry, řízení napájecích čerpadel, výměníkové stanice a vodního hospodářství. Součástí je také dispečink pro celý centrální zdroj, monitoring turbíny a zdroj vody.

CTZ s.r.o. - Centrální tepelný zdroj zásobuje od r. 1996 tepelnou energií obyvatelstvo i průmyslové odběratele ve městě Uherské Hradiště. Aktivity společnosti navazují na činnost státního podniku CTZ, který rozváděl teplo již od r. 1966.

Zákazníky, jako odběratele tepelné energie tvoří domácnosti, průmysloví odběratelé a odběratelé v terciální sféře.

Cílem společnosti CTZ s.r.o. pro příští období je udržení dosavadní pozice stabilního dodavatele TE ve městě a získávání nových odběratelů tepla.

Základní informace

  • Místo realizace: Uherské Hradiště
  • Datum realizace: 2009 - 2012
  • Druh zakázky: Výroba tepla

Produkty a služby