28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Domovní správa Prostějov - Kotelny

Měření a regulace

  • komplexní řízení technologie plynových kotelen systémem Honeywell
  • jedno dohledové centrum s obsluhou pro 20 bezobslužných zdrojů tepla
  • on-line komunikace mezi jednotlivými kotelnami a dispečinkem
  • sledování, zaznamenávaní a signalizace oprávněného nebo neoprávněného vstupu osob do prostoru kotelny
  • dispečink Honeywell SymmetrE umožňující: grafické zobrazení skutečné technologie kotelen na monitoru, grafické zobrazení všech měřených dat, archivace vybraných dat, tvorba denních a týdenních diagramů, optimalizace spotřeby energie, možnost dispečerských zásahů, jejichž úroveň je oddělena hesly a k tomu všemu velmi komunikativní přístup v prostředí Windows

Export dat

  • on-line data z kotelny (přehled teplot)
  • on-line data z kotelny (historie venkovní teploty)

 

Základní informace

Produkty a služby