28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Rodinný dům Vrahovice

Rodinný dům s domácí kanceláří byl zrekonstruován v roce 2011. Součástí tento rekonstrukce byla i využití systému měření a regulace pro zvýšení komfortu a omezení neefektivnosti ve vytápění.

Řízené vytápění jednotlivých místností

Nyní jsou všechny důležité místnosti vybaveny prostorovými ovladači, které snímají teplotu v místnosti a podle požadované teploty v místnosti regulují vytápění pomocí termohlavice na topení. Ovladačem lze rovněž nastavit korekci požadované teploty (+-5°C) a také zvolený časový program (pro každý z pokojů lze vybrat z 16 časových programů).

Příklady časových programů:

  • Ložnice (od 5:30 22°C pro ranní vstávání, od 6:30 do 16:00 úsporný režim, od 16:00 do 21:00 komfortní režim, od 21:00 do 22:30 útlumový režim pro usínání, od 22:30 režim spánku, v sobotu komfort od 7:00 do 23:00, v neděli komfort od 8:00 do 22:30)
  • Dětský pokoj (komfortní režim od 7:00 do 19:00)
  • Pracovna (od 6:00 do 21:00 komfort s možností prodloužení)
  • Vytápění je řízeno nejen s ohledem na komfort, ale také s ohledem na efektivnosti, ekonomičnost a ekologičnost provozu. Přehledný a snadno ovladatelný systém umožňuje omezovat vytápění v prostorech, kde to není potřeba. Podle sledování majitele bylo vytápění omezeno o 21-25% bez vlivu na komfort.

Řízení kondenzačního kotle

Vytápění je optimalizováno tak, aby bylo maximálně využito kondenzačního režimu kotle.

Cirkulace TUV

Systém zapíná cirkulaci TUV zejména podle využití TUV v předchozích týdnech. Je tak zaručeno, že se cirkulace zapíná pouze v časech, kdy je to vhodné.

Ochrana TUV proti legionele

Z hygienických důvodů je implementován i systém tepelné ochrany proti legionele, při kterém se zásobník TUV zahřívá na zadanou teplotu, při které se bakterie legionely ničí. Zároveň je tento režim načasován tak, aby bylo možné využití vyšší teploty ve dnech s vyšší spotřebou TUV.

Ovládání přes mobilní telefon

Webové rozhraní řídící jednotky a definované uživatelské obrazovky umožňují komfortní řízení systému přes běžný chytrý telefon. Ovládání je přehledné a intuitivní.

Další užitečné maličkosti:

  • Systém hlídá otevření střešního okna z půdy, pokud je již uzavřen průlez na půdu nebo pokud je okno otevřeno po dlouhou dobu, pak systém signalizuje poruchu.
  • Systém spíná záložní osvětlení při výpadku napájení ze sítě a to samozřejmě pouze v případě, že je venku tma (systém obsahuje předpovědi pro astronomické dny a noci - světlo a tma)
  • Systém hlídá teplotu v serverovně a stav chladícího zařízení.

Rozšíření systému

Celý projekt je koncipován tak, aby šel systém dále rozšiřovat a upravovat. Dá se předpokládat, že se brzy rozšíří o solární ohřev TUV a bazén.

Ochrana soukromí

Všechny uvedené informace jsou zde publikovány s výslovným souhlasem majitele.

 

 

Základní informace

Produkty a služby