28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Teoretické ústavy Lékařské fakulty UPOL

Stavba rozšířila teoretické ústavy o další prostory pro výuku, přednášky, výzkum a laboratoře. Systém měření a regulace zabezpečuje:

 • Vzduchotechniky (kanceláře, učebny, laboratoře, pitevny)
 • Řízení místností (ventilace, ohřev, chlazení)
 • Ohřev (řízení ohřevu z centrálního zdroje, distribuce do topných větví)
 • Chlazení (řízení zdroje chladu, rekuperace tepla, řízení freecoolingu)
 • Řízení větrání digestoří (větrání podle otevření digestoře, plynulé řízení odtahu)
 • Řízení laboratoří (řízení větrání, ohřevu a chlazení)
 • Řízení skladovacích prostor (řízení větrání, dodržování přesných provozních hodnot, individuální přístup)
 • Protipožární zabezpečení
 • Parkoviště (větrání podle kvality vzduchu, měření CO)
 • Další měření a signalizace

Jedná se o komplexní akci s velmi náročnými časovými a organizačními podmínkami. Všechny budovy jsou centrálně řízeny a ovládány, jednotlivé provozy samozřejmě mohou pracovat zcela nezávisle. Budova je dispečersky propojena s dalšími budovami v objektu:

 • nová budova Teoretických ústavů
 • starší budova Teoretických ústavů
 • Ústav molekulární a translační medicíny
 • provozní budovy (čistička, sklady chemikálií, trafostanice, dieselagregát)
 • parkovištěZákladní informace

 • Místo realizace: Olomouc
 • Datum realizace: 2012
 • Investor: Univerzita Palackého v Olomouci
 • Spolupráce: GEMO, a.s.
 • Druh zakázky: Školy a sociální služby

Produkty a služby