28

již 23 let odvádíme kvalitní práci s dlouhodobými výsledky

již 23 let vnášíme inovace do ověřených řešení

již 23 let pracujeme s nejkvalitnějšími produkty

již 23 let nacházíme řešení i tam, kde ho jiní nenašli

již 23 let provádíme servis a kalibrace

Ústav molekulární a translační medicíny (Biomedreg)

Biomedreg je specializované výzkumné biotechnologické pracoviště v Olomouci. Naší prací bylo především precizně navrhnout systém řízení vzduchotechnik, protože všechny prostory musí být dokonale odvětrány. Kromě toho řídíme místnosti, chlazení a vytápění.

Systém měření a regulace zabezpečuje:

 • Vzduchotechniky (kanceláře, učebny, laboratoře, pitevny)
 • Větrání prostor magnetické rezonance (provozní a nouzová větrání)
 • Větrání prostor s mrazáky s tekutým dusíkem (provozní a nouzové větrání)
 • Řízení místností kanceláří (ventilace, ohřev, chlazení)
 • Ohřev (řízení ohřevu z centrálního zdroje, distribuce do topných větví)
 • Chlazení (řízení zdroje chladu, rekuperace tepla, řízení freecoolingu)
 • Řízení větrání digestoří (větrání podle otevření digestoře, plynulé řízení odtahu)
 • Řízení laboratoří (řízení větrání, ohřevu a chlazení)
 • Řízení skladovacích prostor (řízení větrání, dodržování přesných provozních hodnot, individuální přístup)
 • Protipožární zabezpečení
 • Parkoviště (větrání podle kvality vzduchu, měření CO)
 • Další měření a signalizace

Specifická zadání:

 • Větrání laboratoří BSL3 - Laboratoře pro práci s biologickými látkami, které jsou životu nebezpečné nebo dokonce smrtelné. Větrání proto musí být realizováno maximálně precizně.
 • Větrání prostor pro chov laboratorních zvířat - Zvířata mají silně oslabenou imunitu, proto musí být větrání zcela přesné, bez přefukování z ostatních prostor.

Popis projektu

Jedná se o komplexní akci s velmi náročnými časovými a organizačními podmínkami. Všechny budovy jsou centrálně řízeny a ovládány, jednotlivé provozy samozřejmě mohou pracovat zcela nezávisle. Budova je dispečersky propojena s dalšími budovami v objektu:

 • nová budova Teoretických ústavů
 • starší budova Teoretických ústavů
 • Ústav molekulární a translační medicíny
 • provozní budovy (čistička, sklady chemikálií, trafostanice, dieselagregát)
 • parkoviště

Ústav molekulární a translační medicíny je jedinečnou infrastrukturou pro rozvoj regionu Střední Moravy, kde se rozvíjí výzkum a vývoj v oblastech biotechnologií a pokročilých materiálů a technologií. Iniciátorem vzniku byla Univerzita Palackého v Olomouci, která ve spolupráci s Fakultní nemocnicí Olomouc, Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR a významnými subjekty z aplikační sféry připravila projekt BIOMEDREG, v rámci kterého ÚMTM vzniká.

Ústav molekulární a translační medicíny při Lékařské Fakultě Univerzity Palackého v Olomouci se stává technologickou infrastrukturou a platformou pro molekulárně orientovaný základní a translační biomedicínský výzkum, s cílem lépe porozumět molekulární podstatě nádorových a infekčních onemocnění.

Základní informace

 • Místo realizace: Olomouc
 • Datum realizace: 2012
 • Investor: Univerzita palacekého v Olomouci
 • Spolupráce: GEMO a.s.
 • Druh zakázky: Výzkumná zařízení

Produkty a služby